Seneste nyheder

21.11.2006

Omme Lift udvider

OMME LIFT - 100 år og mere aktiv end nogensinde

OMME LIFT, der for godt en måned siden kunne holde 100 års jubilæum for firmaets eksistens, har nu besluttet at udvide fabrikken i Sdr. Omme.

Udvidelsen skal ske mod nord og er i alt på 3.310 m² bestående af: udvidelse af montagehallerne med 2.460 m², udvidelse af lagerhal med 443 m² og nyopførelse af velfærdsbygning på 407 m².

Projektet starter i begyndelsen af november 2006 og forventes færdigt i april 2007.

I tillæg til ovenstående udvidelse har OMME LIFT planlagt flere investeringer i nye maskiner i den øvrige del af fabrikken.

De samlede investeringer i bygninger og maskiner i 2007 forventes at blive på ca. 22 mill. kr.

Baggrunden for udvidelsen er, at OMME LIFT er i kraftig vækst. Gennem de sidste 3 år er omsætningen steget med over 30 % pr. år og det kan allerede nu konstateres, at det er en stigning, der også vil ske i 2007.

OMME LIFT producerer udelukkende personlifte, hvor over 85 % går til eksport. Firmaet er gennem det sidste år steget fra 86 ansatte til 111, hvoraf de 6 er beskæftiget i Tyskland. Væksten i 2007 betyder, at OMME LIFT allerede nu skal bruge yderligere medarbejdere.

Udvidelse Omme Lift 1.jpg
Udvidelse Omme Lift 2.jpg
Udvidelse Omme Lift 3.jpg